`Wateroverlast noopt tot meer daadkracht'

Bij de samenwerking met Duitsland om overstroming van de grote rivieren te voorkomen, “ontbreekt het Den Haag aan voldoende daadkracht'. Dat schrijft de Nijmeegse burgemeester E. d'Hondt in een boze brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De samenwerking met Duitsland, waarvoor zondag door staatssectretaris G. de Vries (rampenbestrijding) werd gepleit, is op lokaal en regionaal niveau al sinds 1995 een feit, stelt D'Hondt. Er zijn, onder meer vanuit Nijmegen, al meerdere projecten begonnen die de waterbeheersing moeten regelen. D'Hondt meent nu dat Den Haag snel met subsidies moet komen om de samenwerking kracht bij te zetten.

Binnenlandse Zaken heeft een van de subsidieaanvragen waarover de Nijmeegse burgemeester in zijn brief rept inmiddels aan een zogenoemde contra-expertise onderworpen. Het gaat om een computersysteem waarbij met digitale kaarten de waterloop kan worden voorspeld. “Nijmegen vraagt twee ton subsidie voor het acht ton kostende project. Andere regio's hebben tot nu toe slechts enkele tienduizenden guldens aan subsidie gekregen voor nieuwe computersystemen. We willen weten wat de meerwaarde van dit systeem is alvorens we er geld aan geven', aldus een woordvoerder.

De Duitse overheid en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben financiele bijdragen aan de samenwerking toegezegd, maar Binnenlandse Zaken heeft sinds 1996 nog niets gedaan, stelt D'Hondt.

Overigens bereikt de Rijn bij Lobith woensdagmiddag het hoogste punt van 15,75 meter boven NAP. Daarna zakt de rivier weer naar 15,70 meter boven NAP. Voor vrijdag en het weekeinde wordt een verdere daling voorspeld.