Waterbeheer

In NRC Handelsblad van 29 oktober staat geheel onbevangen dat: steeds meer waterbeheersers menen dat `het water meer de ruimte moet krijgen'. In het kort wordt daarmee bedoeld dat het eindeloos en kostbare verhogen van de rivierdijken berust op in het - zelfs recente - verleden gemaakte denkfouten bij de overheid.

Mocht de lezer denken dat een dergelijk inzicht aanleiding zou zijn voor Waterstaat om tenminste enige vertraging aan te brengen in lopende projecten voor dijkverhogingen, dan heeft hij dat mis.

De loodzware mastodont die Waterstaat heet, schuift onverdroten voort met dit werk. Dit terwijl de Duitse waterstaat (Nederrijn-Westfalen) al geruime tijd actief is met het daadwerkelijke verdiepen en verbreden van de rivierbedding.

Hoe Waterstaat en zijn satellieten de Hoogheemraadschappen zonder de minste terughouding voortgaan met de dijkverhogende activiteit, blijkt uit het in pre-uitvoering zijnde project ter verhoging en versterking van de vestingwallen van het historische `binnenstadje' Gorcum.

Terwijl binnen deze middeleeuwse vesting het gemeentebestuur al decennialang bezig is met het slopen, graven en herbouwen, moet binnenkort deze prachtige wandelroute over de wallen tussen het stadje en de Merwede ook `op de schop', zoals men dat hier gemeenzaam noemt.

Niemand in de ivoren (Waterstaat)toren vraagt zich blijkbaar af of op grond van het nieuwe denken over de waterbeheersing niet eens zou kunnen worden gedacht aan enige vertraging van dit soort peperdure en waarschijnlijk onnodige projecten.

    • H.G. Pellikaan