Vangst schol en tong kan iets omhoog

Visserijbiologen van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) verwachten dat er in 1999 iets meer schol en tong in de Noordzee zal zitten. Daarom kunnen de vangsthoeveelheden voor deze soorten voor 1999 wat hen betreft omhoog.

De RIVO-biologen maken deel uit van het ACFM, een internationale organisatie die adviezen uitbrengt over de visstand. De ACFM adviseert de Europese Unie over het vaststellen van visquota.

De biologen adviseren de maximaal te vangen hoeveelheid tong te verhogen tot 20.000 ton. In 1998 was het 19.000 ton. Voor schol gaat het advies omhoog van 87.000 ton naar 100.000 ton .

Wat betreft de kabeljauw adviseren de biologen niet meer dan 125.000 ton te vangen tegenover 140.000 ton vorig jaar. Ondanks dit verlaagde advies zijn de deskundigen wel optimistisch over het kabeljauwbestand. Dat herstelt zich langzaam. Maar om deze groei niet direct teniet te doen is het advies naar beneden bijgesteld.

Voor wijting zijn de vooruitzichten ongunstig. De deskundigen spreken van het laagste paaibestand van de afgelopen 35 jaar. Daarom moet de vangst terug met een derde, van 60.000 ton naar 40.000 ton. Een lager advies geldt ook voor makreel en horsmakreel.

De Europese ministers van Visserij beslissen eind december over de definitieve vangstquota voor de lidstaten. (ANP)