THE RAND JOURNAL OF ECONOMICS

Accijns op sigaretten is een gebrekkig middel om de publieke gezondheid te bevorderen. Het zou beter zijn om het teer- en nicotinegehalte te belasten, omdat dat de stoffen zijn die de gezondheid aantasten. William N. Evans van de University of Maryland en Matthew C. Farrelly van de Research Triangle Institute schrijven dat in The RAND Journal of Economics op basis van een vergelijkend onderzoek naar de resultaten van de National Health Interview Survey, en gegevens over publieke gezondheid van de afgelopen dertig jaar.

Daaruit blijkt dat rokers hun gewoontes aanpassen als de sigarettenaccijns omhoog gaat. Rokers in staten met een relatief hoge sigarettenaccijns roken sigaretten die langer zijn, meer teer en meer nicotine bevatten. Dat compensatiegedrag gaat zover dat de gemiddelde dagelijks teerinname gelijk blijft ongeacht de hoogte van de accijns. De rokers in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar compenseren zo heftig dat ze na verhoging van de accijns zelfs meer teer en nicotine binnen krijgen dan daarvoor.

    • Herman Frijlink