SVB

De directeur-generaal informatie & automatisering van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dr. H.J.M. van Zon, wordt per 1 januari hoofddirecteur ontwikkeling & onderhoud van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hij is onder meer belast met het informatiemanagement van de drie grote wetten die de SVB uitvoert: AOW Nabestaandenwet en Kinderbijslagwet.