Subsidie voor Rembrandt Research Project

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het Rembrandt Research Project (RRP), dat onderzoek doet naar de authenticiteit van aan Rembrandt toegeschreven schilderijen een garantiesubsidie van 270.000 gulden verstrekt. Daarmee kan het project, dat in 1968 werd begonnen, worden afgerond.

Deze zomer maakte zowel het NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en chemieconcern DSM, de twee belangrijkste financiers van het project bekend hun bijdrage aan het einde van dit jaar te zullen stopzetten. Bij het NWO gebeurde dat mede uit onvrede over de trage voortgang van de publicatie van het Corpus of Rembrandt Paintings, waarin de resultaten van het RRP worden gepubliceerd. Tussen de publicatie van deel drie en van deel vier van het Corpus zaten tien jaar.

Volgens een woordvoerder van de UvA heeft het College tot de garantiesubsidie besloten omdat hij het RRP `een belangrijk project vindt dat het verdient om afgerond te worden'. Wel heeft de leider van het RRP prof.dr.Ernst van de Wetering zich verplicht nadere financiering te zoeken. Mocht die niet gevonden worden, dan zal de UvA het volledige bedrag voor zijn rekening nemen. Zowel de UvA als Van de Wetering gaat er vanuit dat het onderzoek voor 2002 moet kunnen worden afgerond. Dan zal ook het vijfde en laatste deel van het Corpus verschijnen.