Robeco haalt puber/naar beursvloer

Robeco komt met een beleggingsfonds voor jongeren `speels en rendabel'. Opa en oma mogen trouwens ook meedoen.

Voor wie is opgegroeid met de jeugdspaarrekening Zilvervloot gaan de plannen van Robeco misschien een beetje ver. Met het Robeco Young Dynamic Fund krijgen pubers de gelegenheid om via een beleggingsfonds hun eerste stapjes op de beursvloer te maken. “We leven in een wereld waarin de jeugd steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, ook op financieel vlak. Via eigen ervaringen hopen we hen zo veel expertise bij te brengen' stelt J. Leenaars van het beleidscomite van Robeco in een toelichting op het initiatief.

Over het jeugdfonds is bij Robeco jaren nagedacht. Ook over de mogelijke schaduwzijde. “Natuurlijk kunnen we er kritische vragen over krijgen, maar ik denk dat deze ontwikkelingen onontkoombaar zijn. Het is over een aantal jaren niet meer vanzelfsprekend dat de studie door anderen wordt betaald. Of de oudedagsvoorziening.'

Met de introductie van het jeugdfonds loopt Robeco in Europa voorop. “In de Verenigde Staten zijn dergelijke fondsen al ingeburgerd. Daar blijkt zo'n tien procent van de elfjarigen reeds op de een of andere manier te beleggen', aldus Leenaars.

De jeugdige belegger zal onder meer via scholen over het initiatief van Robeco worden geinformeerd. “Dat kunt u reclame noemen, maar wij krijgen van middelbare scholen talloze verzoeken om informatie over beleggen. Daar voldoen wij altijd aan en u zult niet verbaasd zijn dat wij daar nu ook informatie over het Young Dynamic Fund bijsteken', aldus Leenaars. Hij benadrukt dat dit jaar meer dan 1500 scholierenteams aan de Beurscompetitie hebben meegedaan een verdubbeling ten opzichte van 1996.

Het beleggingsfonds voor jongeren staat niet op zichzelf, onderstreept de vermogensbeheerder.

Robeco's Young Dynamic Fund krijgt, naast een cd-rom en een magazine, ook een eigen website op Internet waar de beleggingsbeslissingen worden uitgelegd. `Speels en rendabel'.

Een idee om deze uitleg ook bij de volwassen fondsen van Robeco toe te passen? “We hebben grote plannen op het vlak van Internet en het informeren van de belegger. Natuurlijk overwegen we de belegger ook bij andere fondsen mee te laten kijken, maar beslissingen hierover hebben we nog niet genomen.'

Robeco mikt op een inleg van enkele tientallen miljoenen guldens als start maar verwacht dat dit bedrag in hoog tempo zal toenemen. “Het geld kan natuurlijk ook van ouders of grootouders komen die op deze manier een spaarplan willen opbouwen.' En kan een dertiger die wat ervaring wil opdoen ook stiekem meedoen? “Natuurlijk. We zijn ook niet van plan om jongeren die bijvoorbeeld de achttien jaar gepasseerd zijn uit het fonds te gooien.'

    • Erik van der Walle