Regio eist aanleg Noordtak Betuwelijn

De aanleg van de zogenoemde Noordtak van de Betuwelijn mag onder geen beding worden uitgesteld. Dat schrijven de provincies Gelderland Overijssel, de regio Twente en de gemeenten langs de Noordtak in een brief aan de ministers Pronk (Ruimtelijke Ordening) en Netelenbos (Verkeer) die zij donderdag versturen.

De lokale en regionale bestuurders spreken in de brief tevens de voorkeur uit voor het te volgen trace voor de goederenspoorlijn. Ze komen op basis van het onlangs gepresenteerde Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) tot de conclusie dat het kabinet, onder andere wegens geldgebrek, de Noordtak van de Betuwelijn wil uitstellen of die zelfs wil afstellen. Goederentransport via Overijssel naar het Duitse achterland zou dan over bestaand spoor moeten. En dat zo schrijft de Gelderse gedeputeerde J. de Bondt namens alle partijen is niet acceptabel. Hij verwijst naar een motie die in 1993 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin werd uitgesproken dat met de aanleg van de noordoostelijke aftakking op een zodanig moment moet worden begonnen “dat deze in gebruik kan worden genomen zo kort mogelijk na openstelling van de Betuweroute'. De Betuwelijn moet volgens de plannen in 2005 gereed zijn.

Dat het kabinet de noodzaak van de spoorlijn opnieuw wil onderzoeken, wordt door alle partijen in de regio als niet-zinnig van de hand gewezen. Dat zal alleen maar leiden tot “verdere vertraging, tot grote onrust onder onze burgers en tot bestuurlijke conflictsituaties' aldus De Bondt. De provincies en de gemeenten willen juist dat de Noordtak versneld wordt aangelegd. Dat zou kunnen door middel van een bestuursovereenkomst tussen het rijk en de lagere overheden.

De betrokken partijen hebben gisteren zelf een voorstel gedaan voor het te volgen trace. Daarbij is met name op de financien gelet. De voorkeur van de meerderheid van de regio gaat uit naar het trace, waarbij het goederenspoor via Zevenaar en Doesburg richting Zutphen komt te liggen. Deze route is met haar twee tot drie miljard gulden aanzienlijk goedkoper dan die via Doetinchem en Groenlo.