Onenigheid bij begin klimaattop in Argentinie

Ontwikkelingslanden hebben gisteren op de eerste dag van de klimaattop in Buenos Aires een voorstel van Argentinie verworpen discussies te openen over een “vrijwillige reductie' in de uitstoot van broeikasgassen. Ontwikkelingslanden zijn volgens de huidige akkoorden vrijgesteld van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De Verenigde Staten eisen van enkele zwaar geindustrialiseerde landen die tot het blok ontwikkelingslanden behoren, zoals China en India, een “betekenisvolle participatie' in de beperking van het broeikasprobleem. Zonder deze toezegging is de Amerikaanse Senaat niet bereid het vorig jaar overeengekomen Kyoto-protocol, waarin de Westerse geindustrialiseerde landen zich committeren aan een reductie van ruim vijf procent in de uitstoot van broeikasgassen, te ratificeren.

Het Argentijnse voorstel te komen tot een “vrijwillige reductie' werd onmiddellijk door de delegatie van Indonesie namens de ontwikkelingslanden verworpen. Alleen Brazilie stelde zich niet afwijzend op, maar het sloot zich uiteindelijk aan bij de andere ontwikkelingslanden. De VS ondersteunden het voorstel, de Europese Unie zei “niet afwijzend' te staan tegenover een discussie over vrijwillige verplichtingen door enkele ontwikkelingslanden. De Argentijnse voorzitter van de conferentie kondigde later aan het onderwerp “waarschijnlijk' niet op de definitieve agenda van de conferentie te zullen zetten, om de voortgang bij andere onderwerpen niet te blokkeren. (Reuters)