Noord-Zuidlijn

In het artikel over de Noord-Zuidlijn en de Pijp (NRC Handelsblad 22 oktober) zijn de illustraties in tegenspraak met elkaar. Het tracekaartje impliceert een metrolijn door de Boerenwetering, hetgeen resulteert in een halte Ceintuurbaan ter hoogte van deze Boerenwetering. De 3D-impressie is van een halte Ceintuurbaan ter hoogte van de Ferdinand Bolstraat. Het trace door de Boerenwetering is het voorkeurstrace van zo'n twee a drie jaar geleden, ruim voor het referendum. Bezien vanuit het `niet slopen' oogpunt was dit het beste en goedkoopste alternatief.

Echter, de vervoerswaarde van dit alternatief was matig door de ligging van de haltes Ceintuurbaan en RAI op minder drukke en logische plaatsen. Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing Ceintuurbaan-Ferdinandbol dubbeldeks: een dure en bouwtechnisch spectaculaire oplossing (zie plaatje in krant). Nu heb ik niets tegen dure en spectaculaire oplossingen; integendeel. Ik ben echter van mening dat het anders kan en moet. De halte Ceintuurbaan-Ferdinand Bolstraat kan enkeldeks uitgevoerd worden door de tunnelbuis met verkeer in zuidelijke richting onder de westelijke bebouwing van de Ferdinand Bolstraat door te voeren. Dit vereist een funderingsaanpassing van die huizen, maar dat zou zonder Noord-Zuidlijn eigenlijk ook al moeten. Ter hoogte van de halte (bouwput plm. 160 x 25 m) moeten dan plm. 20 panden gesloopt worden op de hoek Ceintuurbaan-Ferdinand Bolstraat noordwestzijde en dus niet 200 panden volgens het plan van wethouder Stadig. Na voltooiing van de `enkeldeks' metrohalte kan hierop vervangende nieuwbouw worden gezet. Zo ontstaat de beste situatie qua vervoerswaarde verkeerstechnisch, qua reizigerscomfort en is de stadsvernieuwing er ook nog mee gediend. Ik denk dat de sloop van plm. 20 panden op 9 km metrolijn meer dan gerechtvaardigd is en dat er minder fobisch gereageerd moet worden op het fenomeen sloop. We leven 25 jaar na de aanleg van de Oostlijn, als dat trauma nu nog niet verwerkt is...

    • J. Benders