JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS

Begrotingsproblemen, vergrijzing en tekorten in de fondsen voor sociale zekerheid hebben er toe geleid dat het stelsel van sociale zekerheid in veel landen ter discussie staat en aan herziening toe is. Andrew A. Samwick schrijft in de Journal of Development Econmics dat privatisering van de sociale zekerheid zal leiden tot meer sparen op de langere termijn maar dat het op korte termijn kan leiden tot aantasting van de spaartegoeden, zodat er onvoldoende geld is voor het financieren van de overgang.

Dat risico is volgens de auteur te vermijden door de werknemers de gelegenheid te bieden zichzelf uit te kopen en hen te verplichten dat geld te gebruiken voor de oudedagsvoorziening.

De auteur bespreekt en becijfert vijf verschillende modellen voor implementatie van de privatisering van de sociale zekerheid en betoogt verder dat elk land dat zich er aan waagt een overheid moet hebben die het nieuwe financiele systeem duidelijk steunt. Het belangrijkste is dat de overheid en de werknemers expliciet moeten erkennen dat er voor voortzetting van het huidige systeem niet genoeg geld is. Het succes van privatisering hangt ook af van de bereidheid van de overheid de belasting op de spaartegoeden voor de oude dag laag te houden.

    • Herman Frijlink