Geschil over ruimtenood haven R'dam; CPB: tekort valt mee

Het Centraal Planbureau en het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam verschillen van mening over de vraag hoeveel ruimte de Rotterdamse haven in 2020 tekortkomt voor de groeiende containeroverslag.

Volgens berekeningen van het Havenbedrijf (GHR) zou de haven zelfs bij een lage ecomonische groei van 1,5 procent per jaar in 2020 1250 hectare tekortkomen. Het CPB komt uit op 600 hectare.

pDe Projectorganisatie Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) vroeg het CPB om commentaar over de verkenningen van het havenbedrijf. De PMR moet de toekomstige ruimtebehoefte van de Rotterdamse in kaart brengen en daarover advies uitbrengen aan het tweede paarse kabinet dat moet beslissen over de aanleg van een tweede Maasvlakte.

Het CPB stelt in een nog niet gepubliceerd rapport dat in de containeroverslag in de komende jaren belangrijke ruimtewinst kan worden geboekt door invoering van nieuwe technologieen, die snelle af- en aanvoer van containers mogelijk maken. Het Rotterdamse havenbedrijf acht het echter onwaarschijnlijk dat de nieuwe technologieen snel worden ingevoerd.

De Projectorganisatie, waarin het Havenbedrijf onder meer samenwerkt met Rijkswaterstaat, heeft nu besloten tot een vervolgstudie over de invoering van nieuwe (en kostbare) technologische ontwikkelingen in de containeroverslag, aldus de woordvoerder van het Rotterdamse havenbedrijf. Hij beklemtoont dat het CPB, dat eerder kritisch was over Rotterdamse argumenten voor de aanleg van een tweede Maasvlakte, de fundamentele berekeningen in de `integrale verkenningen' van het GHR onderschrijft.

Het Planbureau heeft wel kritiek op het uitgangspunt van het Havenbedrijf dat de bezettingsgraad bij containerbedrijven varieert tussen 75 en 85 procent. Het CPB acht het `niet goed te verdedigen dat een ruimtekort wordt berekend terwijl de terminals niet op volle toeren draaien'.