Geringe groei woningbouwverenigingen tot 2001

Woningcorporaties verkochten vorig jaar voor het eerst meer woningen dan dat zij nieuwe huizen bouwden. Zij gaan ervan uit dat hun gezamenlijk bezit tot en met het jaar 2000 met ongeveer 1 procent (20.000 woningen) zal groeien. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Met circa 1.000 leden beheert de koepelorganisatie zo'n 2,5 miljoen woningen. In 1997 lieten woningbouwverenigingen 20.140 huizen bouwen, terwijl zij er 22.880 verkochten. Daarbij kochten zij 12.470 woningen aan van particulieren en sloopten zij 4320 huizen. In totaal werden 32.500 panden toegevoegd en 27.200 panden afgestoten. De verwachte groei voor de komende drie jaar laat sterke regionale verschillen zien. Corporaties in het Gooi en in de Vechtstreek voorzien een toename van het woningbezit met 11 procent, terwijl Noord-Groningen een krimp verwacht. (ANP)