Franse bankpresident hekelt Bonn; Beleid centrale bank

De gouverneur van de Franse centrale bank, Jean-Claude Trichet, heeft gisteren gewaarschuwd tegen politieke inmenging in het monetaire beleid van centrale banken. Zijn opmerkingen leken vooral gericht tegen de Duitse regering.

Trichet waarschuwde in een hoorzitting van een parlementscommissie “van de monetaire politiek niet meer de zondebok te maken voor onze economische moeilijkheden'. Zijn waarschuwing leek met name gericht aan de Duitse bondskanselier Gerhard Schroder en zijn minister van Financien Oskar Lafontaine. “Iedere verbreiding van het idee dat de centrale banken bezig zouden zijn hun onafhankelijkheid te verliezen, zou het vertrouwen van spaarders in Europa en de wereld aantasten. Daardoor zou de rente stijgen,' aldus Trichet.

Bondskanselier Schroder (SPD) onderstreepte gisteren tijdens een bezoek aan de Britse premier Blair de onafhankelijkheid van de Bundesbank. “Niemand in mijn regering werkelijk niemand, heeft de bedoeling de onafhankelijkheid van de Bundesbank aan te tasten of sommige veranderingen door te voeren. Dat geldt overigens ook uitdrukkelijk voor de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank.' Maar zowel Blair als Schroder zei dat regeringen het recht hebben om over de rente en de hoogte van de rente te discussieren. “Het moet mogelijk zijn om in een open en vrije maatschappij zo'n debat te voeren, zonder dat iemand zich beledigd voelt' meende Schroder. Een regering moet volgens de kanselier kunnen deelnemen aan een debat over de vraag in hoeverre voor het bereiken van economische groei, ook geldpolitieke instrumenten kunnen worden ingezet. “Maar voor alle duidelijkheid: de beslissingen neemt de Duitse Bundesbank en wij zullen deze respecteren.'

Minister Lafontaine kritiseerde gisteren in Bonn de scherpe reacties op zijn uitlatingen over het rentebeleid. Hij noemde het “typisch' dat zijn opvattingen over de Duitse rentepolitiek als een aanval op de onafhankelijke positie van de centrale bank worden beschouwd.

Zoiets komt volgens hem alleen in Duitsland voor, verder nergens.

De oppositiepartijen CDU, CSU en FDP reageerden bezorgd op de uitlatingen van de nieuwe regering. “Oproepen van minister Lafontaine om de rente te verlaging ter bestrijding van de werkloosheid, brengen de stabiliteit van de euro in gevaar', kritiseerde de vroegere FDP-voorzitter Otto Graf Lambsdorff.

Ingo Friedrich, vice-voorzitter van de CSU, hekelde “de minachting' van de onafhankelijkheid van de Bundesbank door de regering-Schroder en schakelde de Europese Commissie in. In een brief aan EU-president Jacques Santer riep Friedrich op maatregelen te nemen tegen kanselier Schroder en minister Lafontaine vanwege hun “houding die in strijd is met het verdrag' van Maastricht.

CDU-fractievoorzitter Wolfgang Schauble zei dat Lafontaine de prijsstabiliteit uitholt. De Beierse premier Edmund Stoiber verweet hem de stabiliteitscultuur prijs te geven, die de basis was van de Duitse toestemming voor de euro.