Directeur ECD vertrekt

De directeur van de Economische Controledienst (ECD), mr. C.J.A. Schouten beeindigt zijn werkzaamheden voor de ECD.

Als reden hiervoor wijst hij op het proces van reorganisatie van de ECD en de mogelijke herpositionering van deze dienst. In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat de mogelijkheden van fusie van verschillende opsporingsdiensten wordt onderzocht. Anticiperend op deze uitkomsten heeft Schouten zijn vertrek aangekondigd.

De departementsleiding van Economische Zaken heeft drs. J. Zwagerman voorgedragen om de leiding van de ECD op zich te nemen als waarnemend directeur.