Blair en Schroder eens over `Derde Weg'

De Britse en Duitse regeringsleiders willen hun sociaal-economische ideeen samen in Europa verspreiden. Dat hebben zij gisteren op een persconferentie in Londen gezegd, waar ze de overeenkomsten tussen hun ideeen onderstreepten. Volgens de Britse premier Tony Blair en de Duitse bondskanselier Gerhard Schroder zal een Brits-Duitse werkgroep periodiek bijeenkomen om te onderzoeken hoe hun gezamenlijke politieke visie in de praktijk moet worden gebracht. Dat programma van sociaal-democratische en liberale ideeen staat in het Verenigd Koninkrijk bekend als `Third Way' en in Duitsland als `Neue Mitte'. De werkgroep wordt voorgezeten door de Britse minister van Handel en zijn Duitse tegenhanger.

Volgens Schroder was zijn eerste officiele buitenlandse reisdoel als kanselier “niet toevallig' Londen. “Onze centrale vraag is hoe je een moderne economie moet besturen zonder dat de sociale rechtvaardigheid onder tafel verdwijnt', aldus Schroder, die Blair beschouwt als degene die in Europees verband ideologische uitersten wil verzoenen die voorheen onverenigbaar waren. Aan een vergelijkbaar programma dankt Schroder zijn verkiezingsoverwinning van vorige maand. Hij zei dat beide landen “van elkaar willen leren' en datgene “willen overnemen wat de ander beter doet'.

Beide politieke leiders zeiden de bijeenkomst te beschouwen als een nieuwe gelegenheid om het Verenigd Koninkrijk nauwer bij de Europese Unie te betrekken, ook al neemt het voorlopig niet deel aan de gemeenschappelijke munt. Het gisteren door de Britse minister van Financien, Gordon Brown, gepresenteerde `stappenplan' om eventueel voor deelname aan de euro in aanmerking te komen noemde Schroder “het bewijs dat Groot-Brittannie zich inspant om constructief in Europa samen te werken - iedereen ziet uit naar verdere pogingen'. Tegenover de BBC zei Schroder later dat het Verenigd Koninkrijk een grotere rol in Europa kan spelen zodra het toetreedt tot de muntunie. Tijdens een toespraak in Birmingham, gisteravond, zei Schroder zelfs te hopen Londen “snel als lid te kunnen verwelkomen'.

Premier Blair heeft eerder gezegd te willen werken aan een zelfstandige Europese defensie. In een artikel in de Duitse krant Welt am Sonntag deed Blair afgelopen weekeinde een oproep voor “grotere economische samenwerking om de concurrentiepositie van Europa te versterken'.

Volgens de Britse krant The Independent heeft Blair zijn ministers opgedragen om de Britse toenadering tot Europa te onderstrepen door het opbouwen van rechtstreekse en persoonlijke relaties met hun Europese tegenhangers, in plaats van alleen te vertrouwen op het diplomatieke netwerk dat zijn zwaartepunt in Brussel heeft.

Blair en Schroder benadrukten gisteren dat Brits-Duitse initatieven “geen ondermijning' betekenen van de traditionele samenwerking tussen Bonn en Parijs. “Er is ruimte voor allerlei verschillende relaties in Europa', aldus Blair. “Onze samenwerking is tegen helemaal niemand gericht.' De Franse regering ziet al met argusogen toe hoe Duitse en Britse bedrijven in de defensie- en auto-industrie samenwerken.

    • Hans Steketee