Bijbelvertaling

Het maken van (alweer?) een nieuwe bijbelvertaling (NRC Handelsblad, 26 oktober) is een heidens werk. In overdrachtelijke, maar ook en vooral in letterlijke betekenis. De positie van de Statenvertaling is nog steeds onwankelbaar en deze bijbel zal dan ook altijd de enige aanvaardbare en onvervalste weergave van Gods Woord blijven. Op de thans in bewerking zijnde nieuwe Bijbelvertaling zijn Predikers woorden `IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid' meer en beter dan ooit van toepassing.

    • J. van der Zee