Aimabel mens; Ton Tukker (1959-1998 )

In zijn woonplaats Amsterdam is zondag Ton Tukker, algemeen directeur van Greenpeace Nederland, overleden. De 39-jarige Tukker, die bezweek aan een hersenbloeding, werkte sinds oktober 1995 bij Greenpeace. Het geschokte bestuur van Greenpeace zegt dat Tukker de organisatie “met grote bezieling en voortvarendheid' leidde.

Een woordvoerder van Greenpeace prijst Tukker wegens “het stimuleren van de ontwikkeling van schone technologieen'. “Hij maakte zich sterk voor de energiezuinige auto, ozonvriendelijke koelkasten en het gebruik van zonnepanelen', zegt ze. “Bij de overheid en het bedrijfsleven probeerde hij dat soort projecten van de grond te krijgen.' In de korte tijd dat hij Greenpeace leidde zat Tukker met veel directeuren van grote ondernemingen (onder meer van Shell) aan tafel om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu.

Tukker opvolger van Hans van Rooij, was een aimabele man met doordachte plannen. Algemeen directeur Ad van den Biggelaar van de Stichting Natuur en Milieu herinnert zich hem als een voorzitter die met Greenpeace “andere wegen' ging zoeken. “Vroeger was Greenpeace bijzonder actiegericht als er radioactief afval werd vervoerd of als er werd geboord in de Waddenzee. De leden klommen in schoorstenen. Greenpeace was een spannend jongensboek. Tukker liet die acties niet achterwege, maar hij ging ook op zoek naar oplossingsstrategieen. Daarmee sloot hij aan bij onze organisatie.'