Wolters Kluwer past raad van bestuur aan

Het uitgeversconcern Wolters Kluwer gaat zijn toegenomen internationale activiteiten tot uitdrukking brengen in samenstelling van de raad van bestuur. Het concern grijpt de uitbreiding van het hoogste bestuursorgaan van vier tot zes personen aan om twee buitenlanders in de top te benoemen.

De Fransman Jean-Marc Detailleur en de Amerikaan Hugh Yarrington zijn door de raad van commissarisssen voorgedragen voor benoeming in de raad van bestuur.