Waterpeil zal zich verder stabiliseren; Prognose Rijkswaterstaat:

Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de bedreigde gebieden in Nederland zich de komende dagen verder zal stabiliseren. De weersvooruitzichten zijn redelijk gunstig.

Volgens de gegevens van vanmorgen stijgt het waterpeil waarschijnlijk niet tot alarmerende hoogte. Verwacht wordt dat het water in de Rijn bij Lobith morgen uitkomt op 15,50 meter. Woensdag komt daar nog eens 25 centimeter bij. Dat is onder het niveau van ruim 16 meter bij de overstromingen begin 1995.

In Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe blijft het water zakken, maar een aantal doorweekte dijken baart nog zorgen. De situatie rond Giethoorn en Steenwijk is kritiek omdat onvoldoende water kan worden afgevoerd. In de afgelopen dagen had de politie van Overijssel veel te stellen met ramptoeristen die met hun auto's door de ondergelopen gebieden wilden. Het risico dat de kwetsbare plekken het hierdoor zouden begeven, was volgens de autoriteiten veel te groot.

Sinds dit weekeinde ondervinden veel plaatsen in het zuiden van het land steeds meer last van het water. De situatie is evenwel nog nergens kritiek.

Staatssecretaris G. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt dat Nederland en Duitsland moeten overleggen om de waterhuishouding in beide landen te verbeteren. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. “Als we de problemen willen aanpakken moeten we ook met Duitsland in discussie gaan. Duitsland moet wellicht in haar gebied ook meer ruimte aan het water geven', stelde De Vries gisteren voor Radio 1.

Zijn collega M. de Vries (Verkeer en Waterstaat) kwam een dag eerder met het plan om lage weidegebieden aan te wijzen voor het opslaan van overtollig water. Het is een van de maatregelen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op hevige regenval. De staatssecretaris zal het plan begin volgend jaar naar de Tweede Kamer sturen.

In Belgie bleef de wateroverlast dit weekeinde beperkt tot ondergelopen kelders en weilanden, overgelopen riolen en gevaarlijk gezwollen rivieren. In Wallonie werden talloze campings ontruimd.