Stellingen

Het leven wordt veel boeiender als je je kwetsbaar opstelt.

G.A. KLEIJKAMP, Universiteit Utrecht

Een persoon die op een feest tegen de gewoonte in mee gaat helpen `bedienen', is slechthorend (in geroezemoes) totdat het tegendeel bewezen is.

V.H.M. VAN SCHAIK, Universiteit Utrecht

Tabak heeft de Zwarte Piet.

J.P. THIJS, LU Wageningen

Het aantal tempels dat een vakantieganger bezoekt is omgekeerd evenredig met het aantal reeds gemaakte reizen.

L.J.M. BOLLEN, Universiteit van Amsterdam

Ga in uw werk op, niet onder.

M. VAN DER ENT, Erasmus Universiteit Rotterdam

Goede besluiten worden vaak ten onrechte niet genomen uit vrees voor precedentwerking.

C.L. CREUTZBERG, Erasmus Universiteit Rotterdam