Schadevergoeding ex-verdachten

Het aantal ex-verdachten dat schadevergoeding vraagt omdat zij ten onrechte in voorlopige hechtenis hebben gezeten, is sterktoegenomen. In 1985 verzochten nog 240 ex-verdachten om een schadevergoeding, in 1997 was hun aantal opgelopen tot 1.100. De verzoeken om schadevergoeding omdat een strafzaak zonder oplegging van straf eindigde, steeg nog sterker. In 1985 dienden 280 verdachten een verzoek in bij de rechter. Vorig jaar ontving de rechter 1.700 verzoeken om schadevergoeding. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totale bedrag was vorig jaar 16 miljoen gulden, tegenover minder dan een miljoen in 1985.(ANP)