Paraatheid politie op platteland is `zorgelijk'

De paraatheid van de politiekorpsen op het platteland is “zorgelijk'. Dit staat in een rapport van de Inspectie voor de Politie, dat vandaag door de ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Inspectie deed het onderzoek naar aanleiding van rellen in oudejaarsnacht, vooral in de Groningse Oosterparkwijk. In en rond de grote steden zijn de agenten doorgaans sneller ter plaatse dan op het platteland. Verschillende korpsen hebben inmiddels nieuwe apparatuur gekocht, waardoor de mobiele eenheid sneller ter plaatse kan zijn.