Ook Schroder pakt Bundesbank aan

De Duitse bondskanselier Gerhard Schroder (SPD) heeft, in navolging van zijn minister van Financien Oskar Lafontaine, de Bundesbank nu ook openlijk onder druk gezet om de geldpolitiek te veranderen. Schroder riep de bank op maatregelen te nemen om de economische groei te stimuleren waarmee hij doelde op een renteverlaging.

De nieuwe kanselier deed zijn oproep zaterdag op een congres van de vakbond IG Bergbau, Chemie en Energie in Duisburg. “Mijn verzoek is dat alle instrumenten worden ingezet om de economie te laten groeien.' De centrale bank moet begrijpen, aldus Schroder, dat ze niet alleen voor geldstabiliteit verantwoordelijk is, maar ook voor groei en werkgelegenheid.

Schroders oproep past in de poging van de nieuwe rood-groene regering om de onafhankelijkheid van de Bundesbank ter discussie te stellen. Zondagavond herhaalde Schroder zijn waarschuwingen aan het adres van de bank. Daarmee gaf hij Lafontaine rugdekking die de bank herhaaldelijk heeft gemaand om de rente te verlagen.

Jurgen Stark, vice-president van de Bundesbank, waarschuwde er zaterdag voor de onafhankelijkheid van de bank niet ter discussie te stellen. “Het is sommige mensen die nu na lange tijd weer naar Bonn terugkeren misschien ontgaan dat de onafhankelijkheid van de Bundesbank en de prioriteit voor prijsstabiliteit intussen in de grondwet staan.' Stark is door de vorige regering naar voren geschoven om Bundesbank-president Hans Tietmeyer volgend jaar op te volgen. Volgens Der Spiegel heeft Lafontaine echter de keus laten vallen op Hans Welteke, president van de centrale bank van Hessen en SPD-sympathisant, die een ruimere geldpolitiek bepleit.

De Duitse econoom Joachim Starbatty voelt zich bevestigd in zijn vermoeden, dat de euro “politiek zacht gekookt wordt'. Voorheen hebben Duitsland en Nederland zich samen ingezet voor een onafhankelijke centrale bank. “Nu is kennelijk alleen Holland nog over', aldus Starbatty, een van de vier kritische economen die eerder dit jaar probeerden invoering van de Europese munt door het Constitutionele Hof in Karlsruhe te voorkomen.

    • Michèle de Waard