`Met fonds AOW ook in aandelen beleggen'

Met het geld van het AOW-spaarfonds zou niet alleen belegd moeten worden in schuldpapier van de staat, maar op termijn ook in aandelen. Dat stelt de initiatiefnemer van het AOW-spaarfonds, het Tweede-Kamerlid Van Zijl (PvdA). Hij meent dat pas in aandelen kan worden belegd als sprake is van een overschot op de begroting.

Het Kamerlid reageert daarmee op het bericht in deze krant dat door de lage rente minder geld in het fonds terecht komt dan kabinet en parlement beogen. Bij de instelling van het fonds werd gerekend met een rentepercentage van 6 procent. Met dat percentage zou het AOW-spaarfonds in 2020, als het uit het fonds tot uitbetaling komt, zo'n 288 miljard gulden bedragen.

De werkelijke rente schommelt nu evenwel rond de 4 procent. Als dat zo blijft zal in het fonds over 21 jaar 60 miljard gulden minder zitten. Om dat te voorkomen dient het kabinet elk jaar 1,6 miljard gulden meer in het fonds te storten dan het zich had voorgenomen. Zo zou de storting dit jaar niet 4,3 miljard moeten zijn, maar 5,9 miljard.

Volgens Van Zijl komt het spaarfonds evenwel niet in gevaar door de lage rente. Die kan volgens het Kamerlid immers weer stijgen tot boven de geplande 6 procent. Ook zou, als na 2015 niets meer in het fonds zal worden gestort, de beslissing genomen kunnen worden om de stortingen alsnog te continueren om op een vooraf bepaald eindbedrag uit te komen.

Bij de behandeling van de wet op grond waarvan het fonds is ingesteld, heeft de Tweede Kamer de afspraak afgedwongen dat het kabinet wanneer het wil stoppen met storten, moet aantonen dat dit verantwoord is met het oog op de verwachte kosten van de vergrijzing. Van Zijl: “Als uit berekeningen in bijvoorbeeld 2012 of 2018 blijkt dat het AOW-spaarfonds ontoereikend is, kan de Kamer dan zeggen: `Kabinet, u zult nog tien jaar door moeten storten'. Het kan zelfs zo zijn dat tegelijkertijd wordt gestort en uitgekeerd.'

Desondanks meent Van Zijl dat uit het fonds ook in aandelen wordt belegd. Hij wijst erop dat pensioenfondsen in de beginfase ook vooral in staatsobligaties belegden maar na verloop van tijd overgingen tot het daarnaast beleggen in aandelen.

Het AOW-spaarfonds is opgericht om de `piek' in de vergrijzing, die zich rond het jaar 2030 voordoet, op te vangen. Doordat dan minder mensen jonger dan 65 jaar voor meer gepensioneerden de AOW moeten opbrengen, komt de financiering van de oudedagsvoorziening AOW in gevaar. De AOW-premie zal in de toekomst ontoereikend zijn om de AOW-uitkeringen uit te betalen. Reden waarom besloten is geld opzij te leggen.