Meer mensen kampen met hoge werkdruk

Werkdruk en stress blijven toenemen. Uit een onderzoek van de FNV onder de eigen leden blijkt dat het aandeel werknemers dat “veel te maken heeft' met werkdruk dit jaar 42 procent bedraagt. In 1994 was dat nog 37 procent.

Vooral politiemensen, leraren, zorgpersoneel en grafici hebben ermee te kampen. In die sectoren antwoordt rond de 60 procent van de ondervraagde vakbondsleden dat er veel werkruk is. In de handel en in de bouw is de werkdruk lager dan gemiddeld.