Irak verbreekt band met UNSCOM; President Clinton: alle opties open

Irak heeft zaterdag alle samenwerking met de VN-wapencommissie UNSCOM opgeschort. Het zegt niet te zullen inbinden, met welke vergeldingsmaatregelen de internationale gemeenschap ook dreigt.

“We zijn niet bang voor dreigementen of enigerlei andere reactie' aldus vice-premier Tariq Aziz gisteren. De Amerikaanse president, Bill Clinton, zei gisteren dat alle opties open blijven ten aanzien van Irak. Zijn belangrijkste medewerkers op het gebied van nationale veiligheid en buitenlandse politiek bestudeerden gisteren de Iraakse maatregel. Onder hen was ook minister van Defensie William Cohen die in verband met de jongste crisis rond Irak een reis door Azie afbrak. Cohen noemde gisteren eenzijdige Amerikaanse militaire actie tegen Irak “altijd een optie waartoe we kunnen besluiten'. “Maar het gaat om een conflict tussen Irak en de VN', voegde hij daaraan toe, en “wij geven er de voorkeur aan te handelen samen met onze bondgenoten'.

Het Iraakse leiderschap besloot zaterdag de samenwerking met UNSCOM te beeindigen tot de Veiligheidsraad van de VN de opheffing van het olie-embargo tegen Irak onderzoekt, de samenstelling van UNSCOM wijzigt en UNSCOM-chef Richard Butler ontslaat. Volgens Irak werkt UNSCOM als tak van de Israelische Mossad en de Amerikaanse CIA. Bagdad maakte een uitzondering voor enkele inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), die de Iraakse naleving van het verbod op een kernwapenprogramma controleren. Niettemin kon vandaag ook een UNSCOM-team erop uittrekken om apparatuur te controleren. IAEA en UNSCOM hebben camera's en andere controle-apparatuur geinstalleerd op talrijke plaatsen waar Irak massa-vernietigingswapens zou kunnen produceren. Sinds Irak op 5 augustus UNSCOM verbood nieuwe verdachte plaatsen te inspecteren, mochten de VN-inspecteurs alleen nog deze apparatuur controleren.

De Iraakse maatregel volgde op de weigering van de Veiligheidsraad van de VN op vrijdag om Irak enige toezegging te doen tot versoepeling van de in 1990 ingestelde sancties.

Na de Iraakse actie kwam de Veiligheidsraad zaterdag in spoedzitting bijeen, en eiste dat Bagdad zijn non-cooperatie “onmiddellijk en onvoorwaardelijk' beeindigde. Ook Rusland, dat met Frankrijk en China tot de medestanders van Irak in de raad wordt gerekend toonde zich bezorgd en drong er bij Bagdad op aan zijn houding te heroverwegen. Maar vice-president Taha Yassin Ramadan verwierp de eisen meteen: “Wij zullen onze beslissing niet herzien maar haar handhaven tot het (olie-)embargo wordt opgeheven', zei hij. Vandaag keurde het Iraakse parlement tijdens een buitengewone zitting het besluit van het regime van zaterdag “met kracht' goed. (Reuters, AP, AFP)