China wil deel deviezen in euro

China zal een substantieel deel van zijn deviezenreserves aan gaan houden in de ene Europese munt, de euro. Dit heeft Europees Commissaris Brittan gezegd tijdens een officieel bezoek aan China. “Er is een grote interesse in de euro. Het voornemen is om een substantieel deel van de reserves in euro's om te zetten', aldus Brittan. Hij tekende aan dat functionarissen van de Chinese centrale bank, waarmee Brittan sprak, niet specificeerden hoe groot het in euro's aan te houden deel van de deviezenreserves zal zijn. China beschikt over 141 miljard dollar (260 millard gulden) aan reserves, en heeft daarmee een van de meest omvangrijke reserveposities ter wereld.

Volgens de officiele Chinese media heeft premier Zhu Rongji de EU-delegatie verteld dat hij hoopte dat de euro een stabiele munt zal worden. “China steunt de introductie van de euro en heeft hoge verwachtingen van de stabiliteit van de nieuwe munt,' zo werd Zhu aangehaald door het persbureau Xinhua.

China heeft de eigen munt de yuan, stabiel weten te houden temidden van de financiele crisis in Azie. Brittan zei dat de financiele crisis de Chinese autoriteiten voorzichtiger heeft gemaakt bij het tempo in het doorvoeren van economische hervormingen, maar dat het land nog steeds van plan is om zich aan te sluiten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). “Ik denk niet dat het de Chinese autoriteiten heeft afgekeerd van liberalisering, maar ik denk wel dat het hen terughoudender heeft gemaakt ten opzichte van de snelheid waarmee die liberaliseringen moeten worden doorgevoerd', zei Brittan over de invloed van de crisis in Azie op het Chinese economische en financiele beleid.

China heeft volgens hem vorderingen gemaakt bij het voornemen om lid te worden van de WTO, maar moet nog meer doen om te worden toegelaten. Brittan noemde met name de Chinese verzekerings- en telecommunicatiemarkten. (Reuters)