Alles pais en vree

Er was te weinig nagedacht. Er was gelekt. En er was op elkaar gereageerd waar zwijgen en overleggen beter was geweest. De Amsterdamse burgemeester Patijn probeerde het in de algemene beschouwingen vorige week allemaal nog eens uit te leggen. Van een crisis tussen de drie personen die over de veiligheid van de hoofdstad gaan, was geen sprake. “Mediageneuzel' had hij eerder de commotie over de strubbelingen binnen het driehoeksoverleg van burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie al genoemd.

Het mediageneuzel zorgde er volgens een ingewijde wel voor dat Patijn de afgelopen weken in het gemeentehuis verzuchtte dat hem toch niet hetzelfde zou overkomen als wat in Groningen was gebeurd. Daar klapte begin dit jaar de niet goed functionerende driehoek uit elkaar na een reeks gebeurtenissen, zoals rellen in de Oosterparkwijk en de affaire rond de voormalig politiechef Lancee.

De publicitaire druk op het driehoeksoverleg is sinds `Groningen' sterk verhoogd, zegt Patijns voorlichter M. Otten. De belangstelling voor de vergaderingen van de driehoek is volgens haar sterk toegenomen en eenvoudige meningsverschillen krijgen in de media snel een eigen dimensie: crisis!

In Amsterdam kwamen twee weken geleden strubbelingen naar buiten na een aankondiging, gedaan in De Telegraaf, van de tweede man bij de politie, J. van Riessen, dat overtredingen in de openbare ruimte streng zouden worden aangepakt. De agenten hadden allemaal het boekje `Streetwise' gekregen, waarin ze gemakkelijk kunnen opzoeken welke boete ze kunnen uitdelen. Het aanbieden van diensten op straat: 110 gulden. Hondenpoep: 75 gulden. Een handig boekje dus, maar justitie in Amsterdam reageerde onverwacht scherp: als dit nieuw beleid is, dan had dit overlegd moeten worden in de driehoek.

Eerder waren er meer incidenten geweest waaruit de moeizame verhouding tussen politie en justitie naar voren was gekomen.

Patijn liet de afgelopen weken geen gelegenheid onbenut om te melden dat er van een crisis geen sprake was. De leden van de driehoek communiceerden weliswaar via brieven met elkaar, maar afgelopen dinsdag concludeerden Patijn, hoofdofficier Vrakking en korpschef Kuiper “samen dat de onderlinge verhoudingen nog steeds goed zijn', zo vertelde de burgemeester aan de gemeenteraad.

Als er al problemen waren, dan hadden die zich niet in de driehoek voorgedaan maar op de werkvloer, aldus Patijn. Deze week kwam de aankondiging dat deze problemen zullen worden aangepakt door middel van themabijeenkomsten voor justitie- en politiepersoneel. Maar ook de communicatie met de pers moet voortaan anders verlopen.

In het afgesproken `communicatieprotocol' lijkt vooral de rol van politievoorlichter K. Wilting, die de laatste tijd veel kritiek heeft gekregen, te worden beknot. Zo luidt een van de afspraken: “Bij verstoringen van de openbare orde is de burgemeester/het stadhuis verantwoordelijk voor de communicatie van het beleid. De politie licht de feitelijke situatie toe en geeft informatie over (logistieke) zaken als optreden en inzet capaciteit politie.'

Patijn haalde in een vraaggesprek al uit naar de bekendste voorlichter van het land. Patijn: “Wilting gaat soms te ver. Het is niet goed als hij roept dat de gemeenteraadsleden er niks van snappen. Hij is voorlichter, geen beoordelaar van raadsleden. (...) Schoenmaker hou je bij je leest. Breng me niet in ingewikkelde problemen. Daarover zijn nu afspraken gemaakt.'

Verder is in het communicatieprotocol afgesproken terughoudend te zijn bij uitspraken over elkaar en over elkaars werkterrein. Een gelukkige bijkomstigheid voor Patijn is dat hij zijn uitspraken over voorlichter Wilting net een paar dagen eerder deed voordat het communicatieprotocol in de driehoek werd vastgesteld.

    • Herman Staal