Wijffels wil verbreding van de SER; Milieu-organisaties erbij

De nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), de huidige topman van de Rabobank H. Wijffels, is er voorstander van dat de SER wordt omgevormd tot een Sociaal Economische en Ecologische Raad.

In Rabovisie, een blad van de Rabobank, oppert hoofddirectielid W. van den Goorbergh de samenstelling van de SER te wijzigen. Naast de huidige drie partijen - werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden - zouden ook vertegenwoordigers van de milieubeweging en consumentenorganisaties zitting moeten nemen in een `groene SER'.

Volgens de woordvoerder van Wijffels heeft het stuk van Van den Goorbergh de instemming van de nieuwe SER-voorzitter. Wijffels stapt op 15 maart volgend jaar over van de Rabobank naar de SER. Als voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank heeft Wijffels steeds grote nadruk gelegd op de samenhang tussen en wederzijdse afhankelijkheid van economie en milieu.

Die visie wordt verwoord door Van den Goorbergh die schrijft dat “duurzame ontwikkeling in wezen een samenhangend geheel (is) van economische, ecologische en sociale vraagstukken'. De Rabo-top ziet er niets in om voor deze samenhang een “compleet nieuw samenwerkingsverband' in het leven te roepen. “Dit pleit ervoor de SER om te vormen tot een Sociaal-Economisch Ecologische Raad', schrijft Van den Goorbergh.

De voorstellen van de top van de Rabobank kunnen niet op instemming rekenen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. De werkgevers hebben geen behoefte aan “extra instituties'. Bovendien stellen ze dat lobby-organisaties zoals de milieubeweging geen middelen hebben om in de SER gemaakte afspraken na te komen. Werkgevers en werknemers wel bijvoorbeeld via het CAO-overleg.

Voorzitter L. de Waal van de vakcentrale FNV meent dat milieuclubs niet zitting moeten nemen in de SER, maar dat zij in overleg treden met de sociale partners in een “groene kamer als onderdeel van de SER'. “Dat zou een kamer moeten zijn van contemplatie en niet van confrontatie', aldus De Waal.