SJAMANISME

In het artikel `Zingende geesten' (W&O, 3 oktober) over het sjamanisme in Zuid-Korea vertelt Boudewijn Walraven iets over de mudang (de sjamanistische priesteres die ten behoeve van clienten in contact treedt met goden en geesten). De mudang fungeert als laatste redmiddel bij ziekte, als de dokter of apotheker niet meer kunnen helpen. Na het consulteren van de mudang kan er een grootscheeps ritueel volgen in een tempeltje in het bijzijn van de familie.

Tijdens mijn zesjarig verblijf in Zuid-Korea heb ik dit ritueel in 1995 op een zondagmiddag op de berg die Walraven beschrijft bijgewoond. Opmerkelijk was dat tijdens het ritueel de familie (clienten) de mudang regelmatig voorzag van briefjes van 10.000 won (in die tijd ongeveer 25 gulden). De briefjes bevestigde de mudang aan haar hoed. Een komisch gezicht. Ik hoorde later dat zo'n ritueel een kostbare zaak is en lang niet voor iedereen is weggelegd.

    • Tineke Bertrams-Kenter Hilversum