Ramptoerisme bij wassend water

De wateroverlast in de provincie Overijssel is gisteren in de loop van de dag en avond toegenomen. Een deel van Hardenberg kwam 's middags onder water te staan, terwijl in Zwolle de toestand in de stadsgracht kritiek werd. De aanleg van nooddijken werd voorbereid. Het waterpeil in de Overijsselse Vecht steeg gisteren tot 10.30 boven NAP, als gevolg van overvloedige aanvoer van water vanuit Duitsland. Landmacht, luchtmacht en marine houden voor het weekeinde duizend man paraat.

In Groningen, waar het waterpeil stabiel bleef, heeft het openbaar ministerie besloten ramptoeristen aan te pakken. “Op een aantal plekken moesten we echt mensen weghouden. Daarbij zijn af en toe irritaties opgetreden', zo verklaarde commissaris van de koningin H. Alders de maatregelen gisteravond. Bezoekers die de aanwijzingen van de politie niet opvolgen, krijgen vijfhonderd gulden boete en een dagvaarding.

Vooral bij de onder water gezette polders in Oost-Groningen hebben de autoriteiten last van mensen die de werkzaamheden willen gadeslaan. Zij begeven zich daarbij op wegen die door de politie zijn afgezet en hinderen soms het werk aan de dijken.

Ook in Ommen in Noord-Overijssel, kondigde burgemeester B. Kobes gisteravond aan dat hij wegen zou afzetten om ramptoeristen te weren. Bij Ommen steeg het water in de Overijsselse Vecht gisteravond licht; een aantal woningen is ontruimd en er zijn zandzakken gelegd langs de dijken. “Als de wind draait of harder wordt, kan het hier uit de hand lopen', aldus gemeenteambtenaar B. van der Woude in Ommen gisteravond.

De boerenorganisatie LTO-Nederland is “tevreden' met de toezegging van het kabinet om gedupeerden van de wateroverlast in het oosten en noorden van het land tegemoet te komen met een schadevergoeding. Zowel bedrijven als particulieren komen in aanmerking voor deze zogenoemde Oogstschaderegeling.

Op verschillende plekken in het land hielden speciale ploegen vannacht rivieren en dijken in de gaten. In Deventer Zuid-Overijssel, is een crisisteam ingesteld, dat de stijging van de IJssel moet volgen. De uiterwaarden van de IJssel waren rond middernacht volgelopen. De verwachting is dat de IJssel dit weekeinde de Wellekade in Deventer blank zet.

Uit voorzorg werden gistermiddag de wegen in de nabijgelegen Wilpse Kleipolder voor alle verkeer afgesloten.

Een dijkwachtploeg waakte vannacht over de IJsselmeerdijken tussen Den Oever en Enkhuizen, omdat het waterpeil van het IJsselmeer tot 40 centimeter boven NAP is gestegen. Dat is 80 centimeter hoger dan normaal. Het kan stijggen tot 70 centimeter boven NAP dit weekeinde.

Het waterpeil in de Schermerboezem baart nog steeds zorgen. Hoewel het water de afgelopen uren slechts licht is gestegen, wordt een maalstop voor de poldergemalen die op deze boezem uitslaan, niet uitgesloten.

In Hardenberg vrezen bewoners herhaling van 1942, toen de gemeente blank stond. Het waterschap Vechtlanden overweegt twee polders te laten vollopen. Theaterzaal De Voorvechter heeft het BKR-bezit niet van het wassende water kunnen redden. Leerlingen van het Vechtdalcollege hadden gisteren vrij omdat het schoolgebouw volstond met water. Sectordirecteur H. van Goor repte op de regionale televisie van “een grote puinhoop'. Toiletten stroomden over en examenleerlingen hadden deze week tentamens moeten doen in een ruimte die alleen via het raam bereikbaar was.

De commissaris van de koningin in Overijssel J. Hendrikx, zei gisteravond rekening te houden met het ergste. “We treffen alle voorbereidingen en we houden sterk rekening met evacuatie.'

In een deel van de provincie lag gistermiddag het telefoonverkeer stil. Door het hoge water waren kabels verzakt.

Het spuien vanuit het Lauwersmeer naar de Waddenzee heeft meer resultaat opgeleverd dan de provincie Groningen had verwacht. In totaal is er vrijdagmorgen vanaf negen uur tot half twaalf 9 miljoen kubieke meter water uit het Lauwersmeer gesluisd.