Plan G7 voor bestrijding van crisis; Akkoord over noodfonds

De zeven belangrijkste industrielanden (G7) hebben nieuwe initiatieven ontplooid om de crisis in de wereldeconomie te bezweren. Voor landen die in een crisis terechtkomen wordt een extra kredietfaciliteit gecreeerd te financieren uit hogere bijdragen van de rijke landen.

Het initiatief werd gisteren in Londen bekendgemaakt in verklaringen van de ministers van Financien en de regeringsleiders van de G7.

De bijeenkomst in Londen van de ministers van Financien van de G7 was een voortzetting van hun bijeenkomst een maand geleden in Washington. De beurzen reageerden gisteren positief.

Een hoofdpunt van het nieuwe initiatief is de aanvaarding van een Amerikaans voorstel dat tijdens de jaarvergadering van Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank, begin deze maand, werd gelanceerd. Daarbij gaat het om de vorming van een speciale kredietfaciliteit bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor snelle steun aan landen die ondanks een goed beleid besmet dreigen te raken door problemen elders in de wereld. Volgens de Britse minister van Financien, Gordon Brown, kunnen de eerder overeengekomen verhoging van de bilaterale bijdragen aan het IMF met 90 miljard dollar en de nieuwe leningenovereenkomst van rijke lidstaten met het IMF van 46 miljard dollar gedeeltelijk kunnen worden aangewend om deze “nieuwe faciliteit' te financieren.

De G7-landen (VS, Canada Japan, Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk en Italie) onderstrepen in hun verklaring dat de nieuwe faciliteit moet worden gekoppeld aan “gepaste verplichtingen van de particuliere sector'. Dit betekent dat particuliere beleggers en banken een deel van de financiele lasten bij de oplossing van crises moeten dragen om te voorkomen dat investeerders voor hun roekeloze gedrag worden beloond.

De G7 is het verder eens over de noodzaak tot verbetering van regulering, transparantie en het opzetten van nieuwe systemen voor toezicht om de stabiliteit op financiele markten te verbeteren.

Het initiatief van de G7 bevat ook een voorstel voor een betere regulering van banken om een veilige en duurzame kapitaalstromen te bevorderen.

Daarnaast moet er een onderzoek komen naar de activiteiten van speculatieve beleggingsfondsen zogenaamde hedgefondsen, waarop nu geen toezicht bestaat. De bijna-ondergang van het Amerikaans hedgefonds LTCM zorgde vorige maand voor grote paniek op de financiele markten. De G7 wil verder de financiele systemen in opkomende markten versterken en deskundigen het financiele toezicht laten verbeteren. Ook beveelt de G7 gedragscodes aan voor landen om de transparantie van fiscaal en monetair beleid te vergroten. “We moeten meer doen om een modern raamwerk te bouwen voor de wereldmarkten van de 21ste eeuw', aldus de verklaring.

Volgens minister Brown fungerend voorzitter van de G7, zijn de zeven industrielanden het erover eens dat trage economische groei en niet inflatie thans het grootste risico voor de wereldeconomie is. De G7 toonde zich ingenomen met de renteverlagingen in de VS, Europa en Canada. Het Japanse besluit publiek geld in het noodlijdende bankwezen te pompen wordt verwelkomd maar een voortgezette versterking van de binnenlandse vraag is nodig “niet alleen in Japan maar de hele Aziatische regio.'. (Reuters, AFP)