Livka Weiss-Blok

Livka Weiss-Blok (59) wordt de nieuwe directeur van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Door toetreding van de vorige directeur, Judith Belinfante, tot de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, was de post vacant geworden. Rivka Weiss is conservator Europese kunst van het Israel Museum in Jeruzalem.