Joodse tegoeden

In zijn artikel `Harde strijd om Joodse tegoeden' (NRC Handelsblad, 28 oktober) doet Karel Berkhout het voorkomen, alsof mijn broers en ik slechts op basis van een `goed verhaal' en nog voor het van kracht worden van een richtlijn van het Verbond van Ned. verzekeraars met de rechtsopvolgers van de Haagsche OLVEH-verzekeringsmaatschappij tot overeenstemming kwamen.

De heer Berkhout zou sinds onze toevallige ontmoeting in juli 1997 beter hebben kunnen weten. Wij beschikten namelijk over zeer duidelijk bewijsmateriaal, nl. een rekening-uittreksel van de LVVS. Hierop waren zowel de afkoopbedragen tijdens de Duitse bezetting vermeld als ook de in 1961 door verzekeraars ontvangen rechtsherstel-uitkeringen. De afwikkeling van andere gevallen werd en wordt ernstig bemoeilijkt omdat de Nederlandse overheid niet meer beschikt over de dossiers uit 1954/'55 van plv. landsadvocaat Veegens die zich met de afwikkeling heeft beziggehouden.

    • H.D. Polak