Hoe houden we het droog?; Prijsvraag:

Nederland loopt onder. Polders zijn veranderd in binnenmeren en boeren in het noorden zien de oogst voor hun ogen wegrotten. En het is niet voor het eerst; ondergelopen woonkamers, verdronken weilanden, windsurfers die onder verkeersborden doorglijden - het zijn vertrouwde beelden geworden in de afgelopen jaren.

Nederland geniet wereldfaam als het land dat zichzelf dankzij eeuwen van ingenieursvernuft aan het water ontworstelde, maar het is de vraag of we onze reputatie nog waar kunnen maken.

Hoe houden we het droog? Wij roepen lezers van NRC Handelsblad op om mee te denken over de vraag hoe Nederland in de toekomst met zijn innigste vijand moet omgaan. Zetten we de Noordoostpolder maar weer onder water? Leggen we een wijdvertakt ondergronds afwateringssysteem aan? Verwarmen we de daken van de huizen om de regen te laten verdampen? Alle soorten oplossingen zijn welkom, de technische en de utopische, de ludieke en de vernuftige.

Uw tekst moet kort en bondig zijn en liefst met een tekening worden toegelicht. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer er duidelijk op te zetten.

Inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 20 november binnen zijn bij NRC Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel, `Water', Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam (bezoekadres Marten Mees- weg 35, 3068 AV Rotterdam-Alexanderpolder). Zij zullen ter beoordeling aan een deskundige jury worden voorgelegd.

Een selectie uit de inzendingen wordt in december gepubliceerd in Z. Onder de makers daarvan wordt een prijs verloot: of een Wadlooptocht voor twee personen of een rondvlucht boven Nederland voor twee in een klein vliegtuig.