Duitse kernenergie

Volgens Karel Knip in zijn artikel `Sombere toekomst Duitse kernenergie' (NRC Handelsblad, 20 oktober) zou Duitsland bij vervanging van zijn kerncentrales door gasgestookte STEG-eenheden nog enigszins kunnen voldoen aan zijn aangegane CO2-verplichtingen. (Aard)gas is echter een fossiele brandstof waarvan verbranding nu eenmaal CO2 oplevert, terwijl dit bij versplijting van uranium niet gebeurt.

Derhalve gaat een overstap van uranium naar aardgas altijd gepaard met een stijging in de CO2-emissies. Zelfs als de hele cyclus van brandstofwinning, de bouw van de centrale en preparatie van de brandstof voor gebruik wordt meegerekend, komt bij de opwekking van een kWh electriciteit met aardgas ca. 400 g CO2-equivalent vrij, terwijl dit met uranium nog geen 20 g bedraagt. Dit betekent dat als het gehele, over het algemeen als basislast draaiende Duitse nucleaire vermogen van 23.450 MWe door gasgestookte eenheden zou worden vervangen, dit een extra emissie van 62 miljoen ton CO2-equivalent per jaar zou betekenen. Dit is op geen enkele manier op te vangen door emissiereductie in andere sectoren. De Groenen zullen moeten kiezen wat voorgaat: de partij-ideologie of het milieu.

    • Dr.Ir. A.I. van Heek