DSM weerstaat financiele crisis

DSM streeft ernaar zijn gevoeligheid voor de nukken en grillen van de economie te verminderen. Versterking met `life science products' vermindert de kwetsbaarheid van het concern in traditionele bulkchemicalien. De jongste kwartaalcijfers geven DSM's gelijk.

De crises in Zuidoost-Azie en Latijns Amerika zijn in het derde kwartaal van dit jaar niet aan DSM voorbijgegaan. Toch hield het chemieconcern zijn bedrijfsresultaat met 303 miljoen gulden nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder (307 miljoen), zo bleek deze week bij de presentatie van de cijfers.

De klappen die de bulkchemie (polymeren, industriele chemicalien) te verduren krijgt op markten met een neergaande economie worden gecompenseerd door betere resultaten bij concernonderdelen die producten maken met hoge toegevoegde waarde. Dat is voor een goed deel te danken aan de inbreng van Gist-brocades dat voornamelijk in bakkerij-ingredienten, penicillines en bestrijdingsmiddelen doet. Hoe het ook staat met de conjunctuur, mensen blijven altijd brood eten en zonodig anti-biotica gebruiken.

De poot die DSM life science products noemt boekte het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet dan een jaar eerder. De omzet ging van 368 miljoen naar 948 miljoen gulden. Dat is onder andere een gevolg van de inlijving van Gist-brocades. Een jaar eerder behaalde Gist, toen nog zelfstandig, een omzet van 557 miljoen gulden. Ook DSM's eigen fijnchemie deed het goed en zorgde voor een grotere productie, die tegen hogere marges werd verkocht.

Gist kreeg wel te maken met lagere prijzen voor penicilline door onverminderd hevige concurrentie vanuit Azie, maar die tegenvaller werd gecompenseerd door doelmatiger en daardoor goedkoper werken. De bakkerij-ingredienten en voedingsmiddelen die Gist maakt ondervonden geen hinder van een crisis. Zowel omzet als resultaat verbeterde.

Anders was dat in de divisie `performance materials' die elastomeren, hoogwaardige kunststoffen, kunststof producten en harsen maakt.

Uit deze bijzondere kunststoffen worden bijvoorbeeld lichte kogelvrije vesten, pantsers voor auto's van hoogwaardigheidsbekleders vezels, buizen en bumpers vervaardigd. Deze sector van de onderneming is gevoelig voor de dollarkoers en behaalde daardoor een lagere omzet. Vooral de prijzen van harsen en plastics stonden onder druk van de crisis in Azie.

De situatie in Azie liet de divisie `polymers and industrial chemicals' evenmin onberoerd. Deze tak van het bedrijf maakt onder andere polyetheen, polymeren, koolwaterstoffen, vezels melamine en kunstmest. De productie van de divisie nam weliswaar toe door autonome groei en overname van een bedrijf dat polymeren maakt, maar de prijzen op de wereldmarkt gingen beduidend omlaag. Dat had een negatieve invloed op de omzet. De begin dit jaar ingezette prijsval voor polymeren kwam in het derde kwartaal tot staan. Maar de markt voor vezelgrondstoffen bleef in het derde kwartaal onveranderd slecht en ook dat had alles te maken met de zwakke Aziatische economieen.

De relatief nieuwe poot life science products, die met de acquisitie van Gist-brocades eerder dit jaar een forse stimulans heeft gekregen, geeft DSM meer stabiliteit. Maar de meest traditionele sector, die conjunctureel gevoelige bulkchemicalien brengt vooralsnog wel het meeste geld op en blijft broodnodig om voor de twee andere divisies de middelen te genereren waaruit investeringen en acquisities moeten worden betaald.

DSM streeft ernaar dat `life science' straks een derde van de omzet genereert, evenveel als `performance materials'. De ouderwetse bulkchemie moet voor de overige veertig procent blijven zorgen.

In het lopende kwartaal zal DSM het bedrijfsresultaat niet kunnen handhaven op het niveau van vorig jaar.

Toch verwacht het bedrijf over geheel 1998 een verbetering van de winst ten opzichte van 1997.

Drs. L. Ligthart, vice-voorzitter van de raad van bestuur, zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat de winst per aandeel zal uitkomen op ruim 25 gulden. Vorig jaar was dat 28,72 gulden. Die daling vloeit voort uit de uitgifte van extra aandelen. Door de overname van Gist-brocades steeg het aantal van 29,1 miljoen naar 34,3 miljoen stuks.

    • Bram Pols