Discus

In de aflevering van Relikwie (NRC Handelsblad, 26 september) stond een foto van `de discus waarmee Ria Stalman bij de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles de gouden medaille behaalde'.

Het is een knap staaltje werk van fotograaf Sake Elzinga en redacteur Guus van Holland dat ze deze discus op de kop hebben getikt. Het materiaal werd destijds (en nog altijd) door de organisatie van de Spelen beschikbaar gesteld - met eigen materiaal mag niet worden gegooid - en ik had na de wedstrijd niet de tegenwoordigheid van geest de discus waarmee ik de winnende worp had geproduceerd te snaaien.

Toch is de discus die gefotografeerd is een bijzondere. Als het zo is dat hij in het Sportmuseum in Lelystad ligt, dan is het de discus waarmee ik in 1984, een maand voor de Spelen mijn nog steeds bestaande Nederlandse record van 71,22 meter heb gevestigd.

    • Ria Stalman