DE DOOD VAN J. 3

Dat klinisch lichamelijk onderzoek (`De dood van J', W&O, 24 oktober) zoals bijvoorbeeld de `percussie' van de thorax onbetrouwbaar is, weet elke intelligente en kritische arts. Daarom wordt ter verificatie van deze stelling niet eens meer objectief of wetenschappelijk onderzoek gedaan de uitkomst staat al vast. Het ware semantisch juister de uitdrukking `fysisch diagnostisch' onderzoek, die men gebruikt voor het gewone lichamelijk onderzoek, te vervangen door oppervlakkig lichamelijk onderzoek.

Ook het zogenoemde ausculteren, het luisteren met de stethoscoop is op zichzelf te onbetrouwbaar gebleken voor zekere longdiagnostiek tegenover bijvoorbeeld een X-thorax, de gewone rontgenfoto, een onderzoek dat, zoals staat beschreven in het Diagnostisch Kompas (uitgave van de Ziekenfondsraad, 1997), geen fysieke belasting kent voor de patient minimale stralingsbelasting en geen voorbereiding. Genoemde indicaties zijn: in de eerste plaats infectie, bijvoorbeeld pneumonie en abces maligniteit en vele andere. Lees bladzijde 571. Kosten: (staan nota bene vermeld) f48,55. Minder dan een behoorlijk diner of een redelijke kapper. Wat is nu nog, maatschappelijk gezien, duur? Een foto van uw hondje bij de dierenarts in verband met mogelijke heupdysplasie is al duurder. Hoe lang kan een patient zonder adequaat onderzoek in de eerste-lijnsbus blijven zitten zonder ernstig risico?

Moet, als de huisarts diagnostiek overweegt maar iets te duur vindt, dat dan niet bespreken met zijn of haar patient? Dan kan misschien de patient zelf nog meebeslissen over zijn of haar lichamelijke zekerheid. Overigens: het Diagnostisch Kompas is uitgegeven ook ten behoeve van de huisartsen in Nederland als leidraad voor aanvragen voor `aanvullende' diagnostiek.

    • P.L.A.J. Franken Radioloog Tiel