BOULEZ

Schonberg door Ensemble Intercontemporain o.l.v. Pierre Boulez.

Het platenlabel Deutsche Grammophon, dat dit jaar zijn eeuwfeest viert heeft onlangs verschillende nieuwe opnamen uitgebracht met Pierre Boulez als dirigent. De meest markante hiervan is wel de uitvoering van Schonbergs compositie Pierrot Lunaire die de `spiritus rector van de internationale avant-gardebeweging' met het door Boulez zelf opgerichte Ensemble Intercontemporain realiseert. Schonbergs compositie voor spreekstem en kamerorkest legde Boulez al tweemaal eerder op hoog artistiek niveau vast: in 1961 met vocaliste Helga Pylarczyk en in 1977 met Yvonne Minton. Deze nieuwe opname overtreft die beide vroegere toetsstenen echter met glans.

Boulez wekt de indruk dat hij iedere noot van dit expressionistisch getinte opus minstens honderd keer heeft omgedraaid alvorens hij er zijn persoonlijk commentaar op leverde. Van Boulez mogen we dan nauwelijks anders gewend zijn, dat al die subtiliteiten in de partituur nu ook eens in hun muzikale relevantie en betekenis `zin krijgen' is uniek. De nauwgezette vertolking van Schonbergs partituur dient echter vooral een beeldend en dramatisch doel. Om dit te bereiken houdt Boulez zijn ensemble als geheel strak in het gareel, maar tegelijkertijd geeft hij zijn musici alle ruimte tot persoonlijke profilering, hetgeen resulteert in een zeldzaam dynamische en vitale interpretatie.

Christine Schafer is een spreek-zangeres met een episch meeslepende manier van zingen en is vocaal optimaal toegerust voor deze gecompliceerde muziek. Zij is op de cd eveneens als formidabel soliste te horen in een van de weinige cd-opnamen die er bestaan van Schonbergs Herzgewachse. Verder vervult David Pittman-Jennings op voorbeeldige wijze de baritonpartij in Ode to Napoleon Buonaparte.

    • Emile Wennekes