Voorstel voor schaderegeling wateroverlast

Minister Apotheker (Landbouw) heeft vanochtend in de ministerraad voorgesteld de zogenoemde Oogstschaderegeling van toepassing te verklaren op het door overstromingen getroffen noorden en oosten van het land.

Koningin Beatrix en minister Peper (Binnenlandse Zaken) hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan patienten van het Martini-ziekenhuis die gisteren uit voorzorg naar een hoger gelegen plaats werden overgebracht. Ook werd in Groningen het Provinciaal Coordinatiecentrum bezocht en daarna de door wateroverlast getroffen gebieden in Winschoten Meppel en Tollebeek.

In Beilen bracht de vorstin een bezoek aan het akkerbouwbedrijf van de familie Seubering, waar 25 hectare aan consumptie- en pootaardappelen en 6,5 hectare lelies verloren zijn gegaan. De akkerbouwer heeft een schade van enkele miljoenen en hoopt op een schadevergoeding. “We vinden het heel goed dat de koningin hier kijkt. Als ze met de ministers over de waterschade praat, weet ze waar ze het over heeft', aldus mevrouw Seubering.

In Meppel bezocht de koningin onder meer het Westeinde, waar veel bewoners al enkele dagen kampen met wateroverlast. In enkele woningen viel vanmorgen na kortsluiting de stroom uit.

Hoewel in grote delen van Drenthe het waterpeil zakt, bleef het water in het Meppelerdiep extreem hoog: 1,25 meter boven de normale stand.

Ook in Friesland blijft het water stijgen. Vooral in het midden en zuiden van de provincie is de situatie ernstig. Vrijdagochtend hebben de vijf waterschappen besloten vast te houden aan de maximale maalbeperking en het laten vollopen van polders.

In Duitsland en in het noord-oosten van Frankrijk (Straatsburg en Nancy) blijft met het water ook de overlast stijgen. In verschillende regio's is de toestand kritiek. In drie Duitse plaatsen is vanmorgen de alarmfase uitgeroepen. De rivier de Delme, die door Delmenhorst loopt, is buiten haar oevers getreden.

In de binnenstad staat een halve meter water waardoor 5.000 mensen zijn gedupeerd. Uit voorzorg is de elektriciteit afgesloten.

Ook in Baden-Baden en Miltenberg (Beieren) is de alarmfase ingegaan. De waterstand van Rijn, Moezel, Donau, Neckar en vele andere rivieren blijft stijgen, maar volgens de politie is de situatie onder controle.

Met het `schadevoorstel' dat vanmorgen in de ministerraad is besproken kan de overheid uiteindelijk maximaal zeventig procent van de geleden schade bij boeren vergoeden. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling is dat dertig procent van de oogst verloren is gegaan. De Oogstschaderegeling is vijf jaar geleden al eens toegepast, bij zware regenval die het noordoosten van het land toen teisterde. Voor particulieren biedt de wet geen oplossing.

Volgens Apotheker is het niet mogelijk de WTS in werking te laten treden. Deze wet is gemaakt naar aanleiding van de wateroverlast van twee jaar geleden en werd onlangs, bij de wateroverlast in het zuiden, voor het eerst toegepast.

Als naar aanleiding van het huidige noodweer in het noordoosten van het land besloten zou worden ook in gebieden die minder dan 100 millimeter neerslag te verwerken hebben gekregen de WTS in werking te stellen, zou er, volgens minister Apotheker, rechtsongelijkheid ontstaan. Vandaar dat Landbouw voor de Oogstschaderegeling pleit.

Binnenlandse Zaken meent dat geen rechtsongelijkheid ontstaat als het kabinet andere criteria opstelt, die het mogelijk maken om de WTS alsnog van kracht te laten zijn. Bij zijn bezoek aan het gebied zei premier Kok: “Als er op elkaar inderdaad een overdaad aan overlast is en daardoor ontstaat een bedrijfsschade die echt van grote omvang is, dan kan de rijksoverheid niet zeggen: daar staan we met onze rug naartoe, daar hebben we niets mee te maken'.

Burgemeester C. Bijl van Meppel heeft vandaag alsnog de hulp van het leger ingeroepen om de stad te beschermen tegen de dreiging van het water. Dat gebeurde nadat minister De Grave van Defensie excuses had gemaakt voor de trage en vooral ingewikkelde aanpak bij de hulpverlening. Bijl was daar evenals de commissaris der Koningin in Drenthe Ter Beek bijzonder kwaad over. Hij had acht uur moeten wachten voor zijn aanvraag werd gehonoreerd.

In de stad Groningen wordt nog rekening gehouden met ontruimingen. Bewoners van de Parkwijk in Winschoten en enkele duizenden bewoners van de wijk Hoornse Meer in Groningen zijn gewaarschuwd voor eventuele evacuaties. Behalve Kok bezochten minister De Grave (Defensie) en staatssecretarissen G. de Vries (Binnenlandse Zaken) en M. de Vries (Verkeer en Waterstaat) het noorden.