Stephen Friar: Heraldry for the local historian and genealogist

Diepgravende studie op het gebied van de (voornamelijk Britse) wapenkunde, waar menige lokale historicus of genealoog een zware kluif aan zal hebben. Dat neemt niet weg dat het boek een schat aan kennis bevat, of het nu gaat over wapenschilden en zegelringen, of over de honderden heraldische symbolen die in de loop der eeuwen in gebruik waren. Toegankelijker is Wapens van de Nederlanden, mede omdat auteur Hubert de Vries zich beperkt tot de staats- en provinciewapens van de Lage Landen. Fraai geillustreerd, en voorzien van een uitgebreid notenapparaat (Steven Sterk, van f59,50 voor f18,90).