STELLINGEN

De volksbehoefte aan sensatie en bloed is door de eeuwen heen onveranderd gebleven; de Romeinen hadden het amfitheater, heden ten dage is er reality TV.

J.A.M. AVONTUUR,Erasmus Universiteit Rotterdam

Het belangrijkste verschil tussen het oosten en westen van Nederland is de afstand tot de Noordzee.

E. WALLERBOS,Technische Universiteit Delft

In de bergen hangt het leven van een klimmer gelukkig altijd aan een draadje.

P.F.A.M. ROMKENS,Rijksuniversiteit Groningen

Geen enkele fantasie is zo ongelofelijk als de werkelijkheid.

M.J. VREEKEN-BUIJS, LU Wageningen

Gezien de gelijkenis tussen de uitwerpselen van honden en die van mensen zou een groot deel van de Nederlandse bevolking er geen enkel probleem mee hebben indien mensen op straat hun behoefte zouden doen.

J.F.M. SWEEGERS, Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor een eerlijker competitie zouden er in het volleybal lengteklassen ingevoerd moeten worden.

J.D. MULDER, Universiteit van Amsterdam

Het belangrijkste risico van veiligheid is vals alarm.

M.P. HERINGA, Rijksuniversiteit Groningen

Pragmatisme wordt vaak verward met een gebrek aan principes.

A.N.T.J. KOTTE, Universiteit Utrecht