Rode Kruis breekt met Internetloterij

Het Internationale Rode Kruis trekt zich terug uit de wereldwijde Internetloterij `Millions 2000'. De loterij in Lichtenstein een initiatief van enkele vindingrijke ondernemers en advocaten, werd dit voorjaar nog aangekonigd als grootste wereldwijde loterij met de hoogste prijzen. De loterij, die al direct na de lancering omstreden raakte, zou binnen twee jaar in totaal ongeveer 2 miljard gulden voor het Internationale Rode Kruis moeten genereren.

Een belangrijke reden voor de aftocht vormt de kritische opstelling van gevestigde loterijen in een groot aantal landen die zich door de nieuwe loterij uit Lichtenstein bedreigd voelen, zegt Dwight Mihalicz van het Internationale Rode Kruis in Geneve. De gevestigde loterijen hebben de nationale afdelingen van het Internationale Rode Kruis (waaronder de Nederlandse) met succes onder druk weten te zetten om op geen enkele wijze deel te nemen aan Millions 2000. Ze beriepen zich daarbij vaak op nationale wetgeving die de introductie van nieuwe kansspelen als Millions 2000 aan banden legt en soms in hun ogen zelfs ronduit onmogelijk maakt.

Een groot aantal Rode Kruis afdelingen zag daarom af van deelname aan de loterij. Ze wilden niet meewerken aan de promotie. Ze wilden geen lootjes verkopen. Ze wilden zelfs geen geld hebben van Millions 2000. Ook het Nederlandse Rode Kruis niet. Daardoor ontbeerde het Internationale Rode Kruis de noodzakelijke wereldwijde steun voor een geslaagde promotie en marketing van Millions 2000 via het Rode Kruis, zegt Mihalicz. “Veel weerstand kwam van Nederlandse en Belgische loterijen', vertelt Mihalicz, die van meet af aan voor het Internationale Rode Kruis bij het ambitieuze fondsenwervingsproject betrokken was.

Illustratief voor de fikse lobby Millions 2000 vormt het dreigement van de Nationale Postcodeloterij het Rode Kruis inkomsten te ontzeggen als het Rode Kruis niet “zo snel als mogelijk' alle banden met Millions 2000 zou doorsnijden. De Postcodeloterij dreigde tevens het Internationale Rode Kruis voor de rechter te dagen omdat het de Nederlandse wet zou overtreden door actief mee te werken aan de buitenlandse loterij Millions 2000 op Nederlands grondgebied.

(De wet op de kansspelen verbiedt bevordering van deelname aan buitenlandse kansspelen in Nederland.)

De terugtrekking van het Internationale Rode Kruis als benificiant van Millions 2000 vindt volgende maand plaats. Vanaf dat moment zal de opbrengst van de loterij niet langer rechtstreeks naar het Rode Kruis gaan, maar naar de nieuwe en onafhankelijke Lichtensteinse stichting `Millennium Fonds', zo bevestigt Mihalisz. Eerder al, afgelopen augustus had het Rode Kruis zijn logo uit het beeldmerk van Millions 2000 gehaald. Dat markeerde achteraf gezien het begin van de ontvlechting.

Het Internationale Rode Kruis heeft de organisatoren van Millions 2000 de afgelopen maanden geholpen bij het opzetten van de stichting. Het bestuur van de stichting bepaalt welke internationale humanitaire hulporganisaties geld krijgen uit de pot van het Millennium Fonds. Die nationale afdelingen van het Rode Kruis die zich daartoe vrij voelen kunnen een beroep op dit fonds doen. Maar het Rode Kruis krijgt volgens Mihalicz geen voorkeursbehandeling. Het Millennium Fonds is overigens nog in oprichting. Het bestuur moet nog worden samengesteld. “De oprichting van het Millennium Fonds geeft Millions 2000 meer ademruimte om haar produkten aan de man te brengen', vertelt Dominic O'Neil van het Britse Electronic Fundraising Company (Electrofun), een van de bedrijven achter Millions 2000. Door gebrek aan medewerking van de nationale afdelingen van het Rode Kruis ontbeerde de loterij die ademruimte.

Tony Blakey van Electrofun gaat er van uit dat de gevestigde loterijen door de nieuwe opzet hun macht kwijtraken om Millions 2000 verder tegen te werken. Hij verwacht dat goede doelen organisaties die geen geld ontvangen van de bestaande loterijen bij het Millennium Fonds zullen aankloppen voor steun.

“En over die organisaties hebben de loterijen geen invloed. Die kunnen ze niet bedreigen of chanteren', aldus Blaky.

Millions 2000 is afgelopen april van start gegaan. Het Internationale Rode Kruis zou het leeuwendeel van de opbrengst krijgen (25 procent, - 50 procent gaat naar prijzengeld). En Millions 2000 zou met de naam en faam van het Rode Kruis meer bekendheid en goodwill krijgen en dus meer spelers trekken. De loterij heeft een tijdelijk karakter en mondt op de laatste dag van dit millennium uit in totaal 2.000 prijzen van een miljoen dollar per stuk en een hoofdprijs van 50 miljoen dollar - als tenminste alle geplande lootjes worden verkocht. Dat laatste is maar zeer de vraag. Millions 2000 heeft tot nu toe, na twee van de totaal 20 maandelijkse trekkingen, totaal slechts circa 100.000 dollar voor het Rode Kruis gegenereerd, een fractie van de doelstelling van 1,15 miljard dollar voor volgend jaar.

Mihalicz zelf, de man die bij het Internationale Rode Kruis Millions 2000 introduceerde, vertrekt binnenkort bij het Rode Kruis. Zijn vertrek heeft volgens hem niets te maken met de problemen rond de loterij. Mihalicz wordt consultant in Canada en daarnaast directeur van het Millennium Fonds.

    • Geert van Asbeck