Proces tegen marine-officier Nikitin geschorst

Het proces tegen de van spionage beschuldigde Russische ex-marineofficier Aleksandr Nikitin is gisteren in St. Petersburg geschorst en in wezen terugverwezen naar het stadium van het vooronderzoek. Nikitin wordt beschuldigd van het verraden van staatsgeheimen in een rapport over de vervuiling van de Barentsz Zee met radioactief materiaal, afkomstig van Russische kernonderzeeboten.

Hij is aangeklaagd wegens het overtreden van geheime, nooit gepubliceerde decreten, die zijn advocaten pas deze week voor het eerst onder ogen kregen. Zelf zegt Nikitin, zelf oud-kapitein van een kernonderzeeboot, alle informatie uit openbare bronnen te hebben gehaald. (Reuters)