Peter Riesenberg

Wat is - in morele zin - een goede burger? Wat zijn de rechten en plichten van een goede burger? Hoe moet de verhouding liggen tussen zelfbelang en het welzijn van de gemeenschap? Het zijn deze (en andere) actuele vragen die Riesenberg aan de orde stelt, maar dan belicht vanuit historisch oogpunt: de ideeen over goed burgerschap in de oude, Griekse stadsstaten, in middeleeuwse Italiaanse steden als Siena, en in Frankrijk ten tijde van de revolutie.