Lorenz

In de boekenbijlage van 9 oktober gaat Samuel de Lange bij de bespreking van het boek van Konrad Lorenz `Das sogenannte Bose' ook in op de betekenis van andere wetenschappers die zich de laatste decennia met de ethologie hebben beziggehouden. In dit verband geeft hij E.O. Wilson het epitheton `mierenneuker'.

Nu heb ik altijd gedacht dat hiermee iemand op denigrerende wijze wordt beschreven die zo gebiologeerd is door de details dat hij daardoor de grote lijn uit het oog verliest. Maar deze typering past in het geheel niet op Wilson. Juist hij heeft zich in zijn talrijke boeken (18 waarvan er 2 met de Pulitzer Prize zijn bekroond) en essays (zie b.v. zijn meest recente in Science 279, 2047, '98) bij voortduring beziggehouden met de grote problemen van de relatie en interactie tussen mens en natuur.

Het feit dat Wilson in zijn eigen wetenschappelijk onderzoek mieren bestudeert is natuurlijk van invloed geweest op zijn visies en ideeen doch geeft anderen die deze ideeen niet delen niet het recht daar misbruik van te maken door met een goedkope woordspeling hem in het nauwe hokje van de vakidioot te plaatsen. Echter, ook Lorenz komt er niet zo goed af in de beoordeling van De Lange. Hij wordt raillerend een `ganzenhoeder' genoemd die `sprookjes van moeder de gans' vertelt en slecht eindigt door een `reactionair' boek te schrijven en de verkeerde want `aartsconservatieve' sociologie te gebruiken. Een raillerende tekst kan leuk zijn, maar dan graag wat meer zelfspot en minder ten koste van anderen.

    • W. Lammers