Klaas Jansma: Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel

Een klassiek geschiedenisboek: stevig formaat, zwaar papier, een grote, duidelijke letter, vakkundig geillustreerd, en - ook dat hoort erbij - gevuld met een wat schoolse, maar tegelijk oerdegelijke tekst. Het boek begint (in weerwil van de titel) met de vorming van de Twentse steenkoollagen in het Carboon, om driehonderdvijftig miljoen jaar later te eindigen met de Europese integratie (`een nieuwe uitdaging voor het thans meer dan een miljoen inwoners tellende Overijssel').