Hogere winst voor Holland Colours

Pigmentstoffenproducent en -handelaar Holland Colours heeft over de eerste helft van het boekjaar 1998/99 met 3,95 miljoen gulden een 5,7 procent hogere nettowinst behaald bij een nagenoeg gelijke omzet. Over het gehele boekjaar (tot 1 april 1999) verwacht het bedrijf een duidelijke groei van het nettoresultaat.